Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii oraz obsługi PR i komunikacji medialnej Święta Toruńskiego Piernika 2018

Przedmiotem niniejszego zapytania jest opracowanie autorskiej strategii oraz obsługi z zakresu PR i komunikacji medialnej, wraz z działaniami o charakterze biura prasowego, wydarzenia pod nazwą Święto Toruńskiego Piernika, odbywającego się w dniach 10-11 sierpnia 2017.

Aby odpowiedzieć na zapytanie dotyczące niniejszego zamówienia, należy przygotować autorską ofertę działań, wchodzących w zakres zamówienia, w formie elektronicznej prezentacji w formacie PDF. Oferta powinna odpowiadać na wymagania, zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym i realizować zadania wskazane przez Organizatorów Święta Toruńskiego Piernika.

Zamawiający informuje, iż punktacja przyznawana będzie przez komisję, w której skład wejdą przedstawiciele organizatora imprezy (SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp. j.) oraz sponsora imprezy (Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.).

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2018 roku

Sposób składania ofert: przesłanie elektronicznej oferty na adres sosmusic@sosmusic.pl

Termin wyboru zwycięskiej oferty: 7 maja 2018 roku

Termin realizacji umowy: 14 maja 2018 - 30 września 2017.

Budżet na realizację niniejszego zapytania ofertowego jest ustalony przez Organizatora. Przedstawione oferty muszą mieścić się w zakresie finansowym wskazanym przez Organizatora (łącznie z wynagrodzeniem Oferenta).

Wymagania do spełnienia w przedstawianej ofercie:

 1. Zaproponowanie strategii promocyjnej Święta Toruńskiego Piernika, uwzględniającej następujące aspekty:
  a)  podkreślenie roli Fabryki Cukierniczej Kopernik, jako Organizatora wydarzenia
  b)  podkreślenie nowoczesnej – atrakcyjnej formuły wydarzenia
  c)  nadanie Świętu Toruńskiego Piernika roli równorzędnej wydarzeniom festiwalowym, atrakcyjnym dla grup docelowych: turyści, millenials, foodies, nowoczesne rodziny
  d)  budowanie wizerunku Fabryki Cukierniczej Kopernik jako firmy zaangażowanej w tworzenie oferty kulturalnej w Toruniu
 1. Zapewnienie co najmniej jednego ogólnopolskiego patrona medialnego.
 2. Zapewnienie co najmniej jednego branżowego patrona medialnego (kulinaria/lifestyle).
 3. Zapewnienie co najmniej 3 patronów medialnych regionalnych, w tym jeden telewizyjny - we współpracy z Organizatorem.
 4. Nawiązanie współpracy z autorami dwóch wysokozasięgowych blogów kulinarnych/lifestyle’owych.
 5. Zaproponowanie konkursu z nagrodą skierowanego do internautów, promującego Fabrykę Cukierniczą Kopernik jako organizatora Święta Toruńskiego Piernika.
 6. Koordynacja dystrybucji bezpłatnych zaproszeń na prezentacje kulinarne zakończone degustacją za pomocą konkursów w mediach regionalnych
 7. Zapewnienie redakcyjnej (bezpłatnej) obecności Święta Toruńskiego Piernika w programie śniadaniowym ogólnopolskiej telewizji lub w innym programie telewizyjnym.
 8. Zapewnienie dziennikarskich relacji live ze Święta Toruńskiego Piernika w mediach i mediach społecznościowych
 9. Zapewnienie wysyłki materiałów informacyjnych na temat Święta Toruńskiego Piernika do mediów – co najmniej dwie wysyłki przed wydarzeniem oraz co najmniej jedna wysyłka po wydarzeniu (relacja).
 10. Obsługa medialna wydarzenia w dniach 10-11 sierpnia 2018 w Toruniu
 11. Przygotowanie raportu sprawozdawczego, z uwzględnieniem wartości ekwiwalentu medialnego, po zakończeniu wydarzenia

Budżet ustalony przez Organizatora na realizację niniejszego zapytania ofertowego:

70 000 złotych netto + VAT

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków i zakresu zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ostatnie aktualności Zobacz wszystkie