Zapytanie ofertowe - opracowanie strategii oraz obsługi PR i komunikacji medialnej Święta Toruńskiego Piernika 2017

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest opracowanie autorskiej strategii oraz obsługi z zakresu PR i komunikacji medialnej, wraz z działaniami o charakterze biura prasowego, wydarzenia pod nazwą Święto Toruńskiego Piernika, odbywającego się w dniach 11-12 sierpnia 2017.

Aby odpowiedzieć na zapytanie dotyczące niniejszego zamówienia, należy przygotować autorską ofertę działań, wchodzących w zakres zamówienia, w formie elektronicznej prezentacji w formacie PDF. Oferta powinna zawierać zarówno część merytoryczną, w której skład wejdą propozycje działań oferowanych przez oferenta oraz część finansową, a więc wycenę proponowanych działań.

Każda oferta oceniana będzie na podstawie następujących kryteriów:

  • część merytoryczna oferty - 60% (60/100 punktów)
  • cena oferty - 40% (40/100 punktów)

Łącznie każda z ofert uzyskać może 100 punktów.

Zamawiający informuje, iż punktacja przyznawana będzie przez komisję, w której skład wejdą przedstawiciele organizatora imprezy (SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j.) oraz sponsora imprezy (Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.).

Termin składania ofert: 16 maja 2017

Sposób składania ofert: przesłanie elektronicznej oferty na adres sosmusic@sosmusic.pl

Termin wyboru zwycięskiej oferty: 19 maja 2017

Termin realizacji umowy: 22 maja 2017 - 30 września 2017.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 KC, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków i zakresu zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Ostatnie aktualności Zobacz wszystkie