Gęsina na św. Marcina

"Gęsina na św. Marcina" to akcja promocyjna mająca na celu przywrócenie tradycji spożywania gęsiny w dniu 11 listopada. Centrum akcji jest województwo kujawsko-pomorskie, w którym znajduje się czołowa polska placówka badawczo-hodowlana, produkująca gęś białą kołudzką - najlepszą i najpopularniejszą gęś w Polsce. Przedsięwzięcie rozpoczęło się od konferencji popularno-naukowej w Kołudzie Wielkiej pod nazwą "Fenomen polskiej gęsi", odbywającej się pod patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Akcja polegała na zaproszeniu najznamienitszych polskich restauratorów do tego, by serwowali w swoich lokalach autorskie potrawy z polskiej gęsi. Uwieńczeniem owego przedsięwzięcia będzie oryginalna książka kucharska. Również mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego mieli okazję degustować potrawy z gęsi przy ognisku i wspólnych śpiewach pieśni patriotycznych na piknikach w Toruniu, Ostromecku (k. Bydgoszczy) i Włocławku w dniu 11 listopada. Organizatorzy akcji to m.in. firma SOS MUSIC i SlowFood Polska.

Pozostańmy w kontakcie

SOS MUSIC tworzy i produkuje ambitne projekty artystyczne, kulturalne i rozrywkowe oraz profesjonalnie obsługuje masowe wydarzenia komercyjne. Chcesz zrealizować z nami projekt - zapraszamy do kontaktu.

Kontakt