Na drodze do SONG OF SONGS

  • Rok: 2018
  • Miejsce: Cała Polska
Ten projekt społeczny był realizowany od czerwca do końca października 2018 wspólnie z Fundacją BIT MASTERS, a jego celem było zapobieganie popadaniu w przestępczość oraz prezentowanie alternatywy dla życia w konflikcie z prawem, poprzez dobre wzorce płynące z wartości chrześcijańskich, a także angażowanie osób zagrożonych przestępczością do udziału w wartościowych projektach. W ramach projektu odbyły się warsztaty muzyczne, koncerty muzyki chrześcijańskiej, spotkania z młodzieżą w różnych miastach w Polsce, konferencja naukowa, opublikowano także szereg wydawnictw.

Pozostańmy w kontakcie

SOS MUSIC tworzy i produkuje ambitne projekty artystyczne, kulturalne i rozrywkowe oraz profesjonalnie obsługuje masowe wydarzenia komercyjne. Chcesz zrealizować z nami projekt - zapraszamy do kontaktu.

Kontakt